Inloggning avbruten
Stäng
Felaktiga inloggningsuppgifter
Stäng
Inloggning misslyckad
Stäng
Inloggningen lyckades
Felaktiga inloggningsuppgifter

Personvernpolicy – Slik håndterer vi dine personopplysninger

Hos Resurs Bank setter vi pris på at du laster ned Loyo Pay

I Loyo Pay får du mulighet til å benytte vår Contactless-tjeneste og vår Masterpass-tjeneste. Når du laster ned Loyo Pay kommer du til å bli bedt om å oppgi enkelte personopplysninger om deg selv til oss og enkelte personopplysninger kommer vi automatisk til å laste ned i Loyo Pay. Ressurs Bank ivaretar din interesse i behandlingen av dine personopplysninger. Vi vil med dette informere deg om hvordan vi kommer til å bruke dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Når du laster ned Loyo Pay

For å kunne benytte Loyo Pay må du registrere deg ved å oppgi ditt personnummer, legitimere deg med BankID på Mobil eller annen tilgjengelig teknisk løsning for elektronisk underskrift og godkjenne brukervilkårene for Tjenesten. Dersom du ikke tidligere er kunde hos Resurs Bank må du også registrere ditt navn, ditt mobilnummer og din e-postadresse. I motsatt fall vil disse opplysninger automatisk bli lastet ned i Loyo Pay fra Resurs Banks kontosystem.

Bruken av Contactless-tjenesten

For å kunne bruke Contactless-tjenesten må du velge en Mobil PIN-kode. Husk at du har visse forpliktelser overfor Resurs Bank ved valg av M-PIN og bruk av Tjenesten, se Tjenestens brukervilkår. Dersom du allerede er kunde hos Resurs Bank kommer eksisterende aktive Resurs-utgitte kort automatisk til å bli lagt inn på Loyo Pay og kunne benyttes som Digitale kort i Contactless-tjenesten.

Bruken av Masterpass-tjenesten

Dersom du allerede er kunde hos Resurs Bank kommer eksisterende aktive Resurs-utgitte kort automatisk til å bli lagt inn på Loyo Pay og kunne benyttes i Masterpass-tjenesten. Tidligere manuelt registrert Kontokort i Loyo Pays nettversjon (tidligere Resurs Digital Wallet) kommer også automatisk til å bli lagt inn og kunne benyttes i Masterpass-tjenesten.

Generelt om bruk av Tjenesten

Ved bruk av Tjenesten innhenter, registrerer, lagrer og benytter vi personopplysninger, så som f. eks. informasjon om hvilket Kontokort du valgte å utføre en betaling med og informasjon om de betalingstransaksjoner du har gjennomført.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Resurs Bank bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser overfor deg, informere deg om tilbud, samt oppfylle eventuelle bonusavtaler. Behandling av personopplysninger finner også sted for at Resurs Bank skal kunne oppfylle sine lovfestede forpliktelser. Resurs Bank vil kunne kontrollere kundeopplysninger mot sanksjonslister som Resurs Bank i henhold til lov eller myndighetsbeslutning har plikt eller rett til å benytte i den hensikt å forsikre seg om at det ikke foreligger bristende forutsetninger for utførelse av visse banktjenester.

Vi supplerer og oppdaterer våre kundedatabaser med slike personopplysninger som er påkrevet for effektiv og god kundebehandling og registerførsel, så som f. eks. korrekte navne- og adresseopplysninger for både post- og telekommunikasjon. Resurs Bank behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldende regelverk.

Personopplysninger behandles også innenfor rammen av markeds- og kundeanalyser som danner grunnlag for markedsføring, metode- og forretningsutvikling, samt risikostyring. Videre kan personopplysninger behandles som grunnlag for finansiell rådgivning.

Hvem har tilgang til informasjonen?

Behandling av personopplysninger kan – innenfor rammen av gjeldende regler om bankers taushetsplikt – foretas av selskaper i Resurs Bank-konsernet og av foretak som konsernet samarbeider med, både i Norge og i andre land, for utførelse av sine tjenester. Dine personopplysninger vil også kunne bli overlevert til de tredjeparter som Ressurs Bank-konsernet samarbeider med, f. eks. IT-leverandører og andre eksterne selskaper som kan være involvert i våre prosesser.

Personopplysninger vil – med mindre du har bedt om sperring mot direktereklame – kunne benyttes av Resurs Bank og Resurs Banks nærstående foretak, tilknyttede representanter, samarbeidspartnere, samt andre seriøse foretak, innenfor rammen av gjeldende lovgivning for å utsende direktereklame og tilbud av ulike slag.

Hvem beskytter dine personopplysninger?

Resurs Bank er ansvarlig for at de personopplysninger du oppgir til oss beskyttes, og vi treffer egnede tekniske og organisatoriske forholdsregler for å beskytte dine personopplysninger.

Dine rettigheter

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Resurs Bank AB (publ) NUF Org.nr. 98415086, Postboks 979 Sentrum, NO-0104 Oslo. Dersom du har spørsmål eller problemstillinger i tilknytning til bruken av dine personopplysninger er du velkommen til å kontakte oss på resursbank@resurs.no.

Du har rett til å på forespørsel få innsyn i de personopplysninger om deg som er registrert hos Resurs Bank. Du kan derfor kostnadsfritt, en gang i året, innhente informasjon om hvilke personopplysninger Resurs Bank behandler om deg. Skriv til Resurs Bank AB (publ) NUF, Postboks 979 Sentrum, NO-0104 Oslo.

Dersom opplysningene skulle vise seg å være feilaktige, ufullstendige eller på annen måte irrelevante tilligger det Resurs Bank å treffe avhjelpende tiltak. Du kan når som helst be om at dine personopplysninger rettes eller slettes.

Du har rett til å motsette deg at dine opplysninger benyttes for markedsføringsformål, i hvilket tilfelle Resurs Bank påta seg å aktivere en såkalt reklamesperring. Reservasjon mot telefonsalg og adressert reklame registreres i Reservasjonsregisteret.

Resurs Bank vil kunne oppdatere denne informasjon fra tid til annen.

Dato for siste endring er 01.05.2017.

Loyo.no benytter cookies til å forbedre og tilpasse ditt besøk på webbsiden. Ved å klikke på "Jeg aksepterer" samtykker du til at cookies benyttes.